สวยเลิศประเสริฐศรีมณีเจ็ดแสง https://yokklovetvxq.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=28-04-2010&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=28-04-2010&group=1&gblog=12 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[ThaiKaraoke] THSK - Survivor [ตัดเสียงร้องได้]]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=28-04-2010&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=28-04-2010&group=1&gblog=12 Wed, 28 Apr 2010 22:06:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=15-04-2010&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=15-04-2010&group=1&gblog=11 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[ThaiKaraoke] THSK - Toki Wo Tomete [ตัดเสียงร้องได้]]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=15-04-2010&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=15-04-2010&group=1&gblog=11 Thu, 15 Apr 2010 12:24:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=12-04-2010&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=12-04-2010&group=1&gblog=10 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[ThaiKaraoke] THSK - Love In The Ice (Jap.Ver) (ตัดเสียงร้องได้)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=12-04-2010&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=12-04-2010&group=1&gblog=10 Mon, 12 Apr 2010 14:07:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=28-08-2011&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=28-08-2011&group=10&gblog=1 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[ThaiKaraoke] Jaejoong (JYJ) - I’ll Protect You (Protect the Boss Ost.)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=28-08-2011&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=28-08-2011&group=10&gblog=1 Sun, 28 Aug 2011 11:33:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=20-08-2011&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=20-08-2011&group=9&gblog=1 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thaisub] Junsu (JYJ) - You Are So Beautiful (Scent of a Woman Ost.)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=20-08-2011&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=20-08-2011&group=9&gblog=1 Sat, 20 Aug 2011 13:41:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=21-03-2011&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=21-03-2011&group=8&gblog=3 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[ThaiKaraoke] 4Men - Reason (Secret Garden Ost.) ตัดเสียงร้องได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=21-03-2011&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=21-03-2011&group=8&gblog=3 Mon, 21 Mar 2011 19:14:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=19-03-2011&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=19-03-2011&group=8&gblog=2 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[ThaiKaraoke] Baek Ji Young - That Woman (Secret Garden Ost.) ตัดเสียงร้องได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=19-03-2011&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=19-03-2011&group=8&gblog=2 Sat, 19 Mar 2011 12:55:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=10-02-2011&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=10-02-2011&group=8&gblog=1 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[ThaiKaraoke] Hyunbin - That Man (Secret Garden Ost.) ตัดเสียงร้องได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=10-02-2011&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=10-02-2011&group=8&gblog=1 Thu, 10 Feb 2011 13:49:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=25-10-2010&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=25-10-2010&group=7&gblog=1 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[ThaiKaraoke] JYJ - Found You (Sungkyunkwan scandal Ost.)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=25-10-2010&group=7&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=25-10-2010&group=7&gblog=1 Mon, 25 Oct 2010 13:39:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=03-07-2010&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=03-07-2010&group=5&gblog=6 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[ThaiKaraoke] Kim Tae Woo - The Wings (Personal Taste Ost.)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=03-07-2010&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=03-07-2010&group=5&gblog=6 Sat, 03 Jul 2010 18:30:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=30-06-2010&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=30-06-2010&group=5&gblog=5 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[ThaiKaraoke] 2AM - Like An Idiot (Personal Taste Ost.)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=30-06-2010&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=30-06-2010&group=5&gblog=5 Wed, 30 Jun 2010 20:01:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=28-06-2010&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=28-06-2010&group=5&gblog=4 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[ThaiKaraoke] SeeYa - Touched my heart (Personal Taste Ost.)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=28-06-2010&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=28-06-2010&group=5&gblog=4 Mon, 28 Jun 2010 19:28:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=24-06-2010&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=24-06-2010&group=5&gblog=3 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thaisub] Kim Tae Woo - Dropping Rain (Personal Taste Ost.)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=24-06-2010&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=24-06-2010&group=5&gblog=3 Thu, 24 Jun 2010 22:32:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=22-06-2010&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=22-06-2010&group=5&gblog=2 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thaisub] Younha - Can’t Believe It (Personal Taste Ost.)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=22-06-2010&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=22-06-2010&group=5&gblog=2 Tue, 22 Jun 2010 19:27:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=21-06-2010&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=21-06-2010&group=5&gblog=1 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[ThaiKaraoke] 4minute - Making Love (Personal Taste Ost.)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=21-06-2010&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=21-06-2010&group=5&gblog=1 Mon, 21 Jun 2010 11:13:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=15-05-2010&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=15-05-2010&group=4&gblog=1 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[ThaiKaraoke] U-Kiss - Man Man Ha Ni [ตัดเสียงร้องได้]]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=15-05-2010&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=15-05-2010&group=4&gblog=1 Sat, 15 May 2010 21:51:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=12-05-2010&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=12-05-2010&group=3&gblog=1 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[ThaiKaraoke] BEG - Abracadabra [ตัดเสียงร้องได้]]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=12-05-2010&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=12-05-2010&group=3&gblog=1 Wed, 12 May 2010 20:06:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=30-04-2010&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=30-04-2010&group=2&gblog=3 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thaisub] องค์หญิงกำมะลอ - ตัง (Ver.3+คำแปล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=30-04-2010&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=30-04-2010&group=2&gblog=3 Fri, 30 Apr 2010 20:44:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=20-02-2010&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=20-02-2010&group=2&gblog=2 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thaisub] องค์หญิงกำมะลอ - ตัง Ver.2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=20-02-2010&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=20-02-2010&group=2&gblog=2 Sat, 20 Feb 2010 20:04:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=20-02-2010&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=20-02-2010&group=2&gblog=1 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thaisub] องค์หญิงกำมะลอ - ตัง (เพลงไตเติ้ล)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=20-02-2010&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=20-02-2010&group=2&gblog=1 Sat, 20 Feb 2010 20:14:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=03-04-2010&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=03-04-2010&group=1&gblog=9 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[ThaiKaraoke] THSK - Kiss The Baby Sky [ตัดเสียงร้องได้]]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=03-04-2010&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=03-04-2010&group=1&gblog=9 Sat, 03 Apr 2010 22:43:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=30-03-2010&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=30-03-2010&group=1&gblog=8 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[ThaiKaraoke] THSK - Bolero (ตัดเสียงร้องได้)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=30-03-2010&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=30-03-2010&group=1&gblog=8 Tue, 30 Mar 2010 23:22:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=26-03-2010&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=26-03-2010&group=1&gblog=7 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[ThaiKaraoke] THSK - Doushite kimi wo suki ni natte shimattandarou (ตัดเสียงร้องได้)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=26-03-2010&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=26-03-2010&group=1&gblog=7 Fri, 26 Mar 2010 23:10:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=23-03-2010&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=23-03-2010&group=1&gblog=6 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[ThaiKaraoke] Junsu - Rainy Night (ตัดเสียงร้องได้)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=23-03-2010&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=23-03-2010&group=1&gblog=6 Tue, 23 Mar 2010 23:07:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=22-03-2010&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=22-03-2010&group=1&gblog=5 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[ThaiKaraoke] THSK - Stand By U (แบบตัดเสียงร้องได้)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=22-03-2010&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=22-03-2010&group=1&gblog=5 Mon, 22 Mar 2010 23:02:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=13-02-2010&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=13-02-2010&group=1&gblog=4 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[[Thaisub] You're Beautiful - Without Words (Park Shin Hye ver.)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=13-02-2010&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=13-02-2010&group=1&gblog=4 Sat, 13 Feb 2010 20:11:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=06-12-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=06-12-2008&group=1&gblog=3 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA["โรควุ้นในลูกตาเสื่อม"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=06-12-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=06-12-2008&group=1&gblog=3 Sat, 06 Dec 2008 20:39:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=06-12-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=06-12-2008&group=1&gblog=2 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[555 ข้อ กับการเป็นสุดยอด"แคสสิโอเปีย" !! ภาค 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=06-12-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=06-12-2008&group=1&gblog=2 Sat, 06 Dec 2008 21:32:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=06-12-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=06-12-2008&group=1&gblog=1 https://yokklovetvxq.bloggang.com/rss <![CDATA[555 ข้อ กับการเป็นสุดยอด"แคสสิโอเปีย" !! ภาค 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=06-12-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yokklovetvxq&month=06-12-2008&group=1&gblog=1 Sat, 06 Dec 2008 21:29:25 +0700